Một trong những trường hợp phổ biến khi tính toán trong excel là làm tròn số. Việc làm này vô cùng quan trọng và cần thiết bởi nó giúp làm gọn số liệu tính cũng như bảng tính. Ngoài ra, khi làm tròn số, các thao tác tính toán sau cũng thực hiện dễ dàng, thuận lợi hơn. Vậy làm tròn số trong excel được thực hiện bằng những hàm nào? Nguyên tắc làm tròn số ra sao? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để được giải đáp.

Phương pháp định dạng dữ liệu số tiền trên Excel và nguyên tắc làm tròn số

Cách làm tròn số trong excel và nguyên tắc làm tròn

Với những người làm ngành kế toán, bản chất của tiền là những con số và nó được thể hiện trong excel theo một số cách như: Currency, Number, hoặc Accounting. Quá trình xác định dữ liệu này vô cùng quan trọng, giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng công cụ xử lý sao cho thích hợp nhất.

Trong excel, các hàm làm tròn số đều bắt buộc đối tượng được làm tròn ở dạng Number. Do đó, các loại định dạng như: Currency, Number, Accounting đều có thể áp dụng để tiến hành làm tròn số.

Làm tròn số trong Excel được thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Phần được làm tròn nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống. Chẳng hạn, phần được làm tròn là 1 chữ số sau dấu ngăn phần thập phân thì so với 0.5, còn 2 chữ số thì so với 0.05
 • Phần được làm tròn bằng 5 hoặc lớn hơn 5 thì thực hiện làm tròn lên

Khi tiến hành làm tròn số bạn cần xác định cụ thể 2 yếu tố sau:

 • Định dạng dữ liệu đúng hay chưa?
 • Cần làm tròn tới đâu và xác định làm làm tròn nào?

Cách làm tròn số trong Excel bằng các hàm

Dưới đây là một số cách làm tròn số trong excel bằng các hàm mà bạn có thể tham khảo thêm:

Hàm làm tròn ROUND

Đây là một trong những hàm làm tròn phổ biến, được ứng dụng nhiều nhất hiện nay. Công thức của làm này như sau: =ROUND(number,num_digits). Cụ thể:

 • Number: số muốn làm tròn
 • num_digits: số chữ số muốn làm tròn

hàm làm tròn round

ROUNDUP – Hàm làm tròn lên

Hàm làm tròn lên được tính toán theo công thức sau:

=ROUNDUP(number,num_digits).

Đối với hàm này, việc làm tròn số sẽ phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng làm. Cụ thể, num_digits nếu là một giá trị dương thì phần làm trong sau phần thập phân. Còn num_digits âm thì sẽ làm tròn đến hàng chục, hàng trăm.

Excel hàm làm tròn số Roundup

ROUNDDOWN – Hàm làm tròn xuống

ROUNDDOWN là hàm làm tròn xuống phổ biến nhất hiện nay. Hàm được tính toán theo công thức sau: =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Đây là hàm trả giá trị ngược so với hàm làm tròn lên. Theo đó, kết quả là giá trị hỏ hơn giá trị gốc.

Excel hàm làm tròn số Roundup

Làm tròn số với hàm MROUND

Hàm làm tròn số MROUND sẽ làm tròn đến bộ số của số khác. Hàm được xác định với công thức sau: =MROUND(number,multiple). Trong đó:

 • number là số muốn làm tròn
 • multiple là số cần làm tròn đến bội số

Khi hai giá trị này khác dấu thì hàm MROUND sẽ báo lỗi #NUM, ngược lại nếu cùng dấu thì kết quả là chính số đó.

Excel hàm làm tròn số MRound

Làm tròn số bằng hàm CEILIND và hàm FLOOR

CEILIND và FLOOR cũng là các hàm làm tròn số trong excel. Hai hàm này được thực hiện theo các công thức sau: = CEILING(Số cần làm tròn, significance) và = FLOOR(number, significance). Theo đó:

 • Significance: số cần làm tròn đến bội số
 • Number: số muốn làm tròn

Hai hàm này các tính toán tương tự với hàm MROUND. Tuy nhiên, hàm làm tròn số CEILING làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trở về số 0.

Excel hàm làm tròn số Ceiing

Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

EVEN và ODD đều là những hàm làm tròn số đến số nguyên chẵn nhất và số nguyên lẻ nhất. Hai hàm này đều làm tròn xa số 0. Công thức tính của hai hàm như sau:

= EVEN(number) và = ODD(number).

Excel hàm làm tròn số Even

Hàm INT, TRUNC

Công thức của Hàm INT là = INT(number), hàm này làm tròn một số thành số nguyên. Còn hàm TRUNC có công thức như sau: = TRUNC(number [, num_digits]). Cụ thể:

 • num_digits: Số nguyên

Theo đó:

 • Nếu num_digits > 0: nếu number là một số thập phân, thì num_digits chỉ ra số con số thập phân mà bạn muốn giữ lại
 • num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.
 • num_digits < 0: làm tròn số thành một số nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.
 • num_digits # 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ cắt bỏ bớt số mà không làm tròn.

Excel hàm làm tròn số INT

Những lưu ý khi làm tròn tiền trong kế toán

Khi tiến hành làm tròn tiền trong kế toán thì có thể thực hiện theo quy trình riêng của từng công ty, doanh nghiệp. Đối với một số hóa đơn hoặc báo cáo thuế, báo cáo tài chính vào cuối năm thì việc làm tròn cần đặc biệt lưu ý.

Điều này phải thực hiện đúng theo quy định của nhà nước cũng như đảm bảo nguyên tắc làm tròn. Số tiền phải trùng với các chứng từ. Nếu một trong các phần làm tròn xuống hoặc lên thì phần kia phải làm tròn ngược lại để bù trừ cho nhau.

Trên đây là một số hàm làm tròn số trong excel. Tùy theo nội dung cũng như mục đích làm tròn số trong bảng số liệu hoặc kế hoạch tài chính mà bạn có thể áp dụng các hàm làm tròn sao cho phù hợp nhất. Chúc các bạn thành công!